Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Ginsberg´s supermarket

I wandered into Ginsberg´s supermarket tonight
the neon chill crawled up and down the aisles
like bony fingers rippling my spine
I saw him there standing by the plums and avocadoes
stroking Whitman´s book in one hand
and the rolling hills of cantelopes in the other
sniffing their soft mellow belllies in sensual delight
I looked away embarassed ...pathetic it was
as was my own solitary aching and so
Ι turned to leave when out of nowhere
Edgar Allan Poe appeared before me
among the hot peppers and celery stalks
gaunt and ghostly in bleak black attire
his obnoxious raven perched on his middle fleshless finger
forever croaking nevermore.. nevermore ... nevermore
as it pecked at the ripe rotting tomatoes on display
like the aging whores in Amsterdam
I hurried on a in stark terror and stumbling
tripped over good ol' Rudyard Kipling
over by the frozen food section
muttering if,if, if,if, if, if,if,if,if,if
ad nauseam ....
never a more useless word thought I
and sweeping  my gaze in another direction 
beheld Archibald Leish's armless ambidextrian midget
match in hand setting fire to his big, fat toe
I had had enough and turned to retrace my steps
when lo and behold there he was Walt Whitman himself
amidst the hanging hams and headless cows
his beard pointing to the flashing word EXIT
as if directing me to abandon my senseless search
I felt cold inside and shivering incontrollably
pulled my collar up as I made my way
through the ghastly maze of twisted corridors
then grabbing a bottle of bourbon  I hastened my step
until I got to the check out counter where stood
behind the cash register the black-hooded man twirling a giant pole
as if it were a baton at a circus side show
and taking my money showed me the exit
pointing to the wall that had no door

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Like a worm

Like a worm

like a worm
you squiggle
in and out
round and about
poking here
digging there
nip a bud
trample a root
suck the sap
father baby worms
all slimy
slithery
slinking sleuths
crack the stems
crackle the leaves
devour the dung
wallop the water
plunder the soil
pilfer the pot
why should I care
after all
you are just a worm...

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Jack o’ Lantern Days

Jack o’ Lantern Days

I remember there were days
All swaddled in white
And lit from within
Like smiling jack o’ lanterns
Days poised on the brink
Of a new revelation

I remember there were days
All frosted in pink
And sweet and lush at the heart
Like soft centered chocolate candy
Days lived in hushed promises
Of wonders to come

I remember there were days
All tucked away in dark corners
And lying cozy and still
Like gifts within a box
Waiting to be opened
On Christmas morningΔευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Walk me in the rain

Walk me in the rain
let me smell the wooly moistness
of your sweater against my cheek
let me feel the velvet smoothness
of your burning cheeks against my brow
let me kiss the quaking rain drops
that cling like morning dew upon your lashes
let me trace the lacy wetness
with my icy finger tips
laugh with me, dance with me
feel the joyful tingling inside
the sweet abandon
the child-like glee
and when the rain is spent
take me home
and walk me in the rain
again....

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Μου αρέσει η γύμνια σου

Μου αρέσει η γύμνια σου


Μου αρέσει η γύμνια σου
πάνω στη δίκη μου γύμνια
το πως αλείφεσαι πάνω μου
σαν μεθυστικό μυροβόλο λάδι
το πως το κορμί μου
γυαλίζει και γλιστράει 
σαν φίνο ινδικό μετάξι
το πως τυλίγεται σφικτά
στο σκληρό πυρήνα σου
το πως τα χέρια σου
σμιλεύουν απαλά το σώμα μου
και γίνομαι θεά αγαλματένια
το πως παίρνεις το στόμα μου
στο δικό σου στόμα
και μέσα σου λαίμαργα ρουφάς
την κοφτή καυτή ανάσα μου  
βαθιά πολύ βαθιά 
στο κόκκινο βυθό σου
και γίνεται μέσα σου η ανάσα μου
άνεμος και λύσσα φοβερή
και φουσκοθαλασσιά μεγάλη
αλλεπάλληλα κύματα
ψηλά στις κορυφές τους
σε εξυψώνουν
ένα ένα τα κουρσεύεις 
με μεγάλη μαεστρία
σαν έμπειρος καραβοκύρης
ωσότου έρθει  
το ένα και μοναδικό
η θεϊκή πλημμύρα 
και βουλιάξει το κατάρτι σου
και ο πόθος σου
εξαντλημένος
σε ξεβράσει στα γόνατά μου.