Το διηγήματά μου

1)  Στην οδό Ανταρτοπόλεως
http://www.scribd.com/doc/35356919

2) Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία 
 http://www.microstory.gr/#!cristmasday/c15r1

3)  Η Μάρθα και ο Πέτρος
http://www.sodeia.net/2012/12/14_785.html

4)  Ο Φάκελος
 http://www.microstory.gr/#!envelope/c18bj