Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Like a worm

Like a worm

like a worm
you squiggle
in and out
round and about
poking here
digging there
nip a bud
trample a root
suck the sap
father baby worms
all slimy
slithery
slinking sleuths
crack the stems
crackle the leaves
devour the dung
wallop the water
plunder the soil
pilfer the pot
why should I care
after all
you are just a worm...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου