Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

My lover has no face

My lover has no face

No eyes no nose no lips 

Nor body I can hold

He is but a voice

a ghost of eloquence

Pervasive in my writhing ecstasy

I can not see him as he slips

Inside my oozing crevices

 A stretched out drum of sheer sensation 

In his transparency  I become

In flaming tongues of poetry 

He breathes new life into me

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου